beata

Every Other Day - Jennifer Lynn Barnes Keď čítam knihu viac ako mesiac tak ma očividne nebaví.

Currently reading

Nočný cirkus
Erin Morgenstern, Tamara Chovanová
An Unplanned Lesson
Beth Rinyu