beata

Prophecy of the Sisters  - Michelle Zink Prvých 100 strán ma bavilo a potom som začala umierať od nudy.

Currently reading

Nočný cirkus
Erin Morgenstern, Tamara Chovanová
An Unplanned Lesson
Beth Rinyu