beata

Wither (Chemical Garden) - Lauren DeStefano Počas čítania som mala taký istý problém ako pri knihe XVI. Strašne ma štvalo, že malá 13 ročná Cecily bola tehotná a to kradnutie dievčat, no myslela som, že to ani nedočítam a knihu hodím von oknom.

Currently reading

Nočný cirkus
Erin Morgenstern, Tamara Chovanová
An Unplanned Lesson
Beth Rinyu