beata

First Comes Love - Katie Kacvinsky kvôli takýmto knihám mám pocit, že ženské sú fakt šibnuté :D

Currently reading

Nočný cirkus
Erin Morgenstern, Tamara Chovanová
An Unplanned Lesson
Beth Rinyu