beata

The Day Before - Lisa Schroeder V živote som nečítala nič čo by bolo napísané tak pekne ako toto.

Currently reading

Nočný cirkus
Erin Morgenstern, Tamara Chovanová
An Unplanned Lesson
Beth Rinyu