beata

Prvý hrob napravo - Darynda Jones Po dlhom čase kniha, ktorá ma rozosmievala skoro na každej strane.

Currently reading

Nočný cirkus
Erin Morgenstern, Tamara Chovanová
An Unplanned Lesson
Beth Rinyu