beata

Crescendo - Becca Fitzpatrick Stupídny konec a debilné opisy. Do konca života nechcem počuť slovo "žhavý"

Currently reading

Nočný cirkus
Erin Morgenstern, Tamara Chovanová
An Unplanned Lesson
Beth Rinyu