beata

Delirium  - Lauren Oliver Prečo Alex nešiel s ňou? Bože prečo nešiel cez ten plot s ňou? Porazí ma z toho konca.

Currently reading

Nočný cirkus
Erin Morgenstern, Tamara Chovanová
An Unplanned Lesson
Beth Rinyu