beata

Danse Macabre - Laurell K. Hamilton Strácala som sa v postavách, doteraz neviem koľko levov tam bolo a ani to ktorí patrili Augustinovi a ktorí boli domáci. Scénu s baletným predstavením by som si rada pozrela aj v skutočnosti.

Currently reading

Nočný cirkus
Erin Morgenstern, Tamara Chovanová
An Unplanned Lesson
Beth Rinyu