beata

Last Sacrifice - Richelle Mead 4 hviezdičky kvôli tomu, že mi Lissa začala liezť na nervy.

Currently reading

Nočný cirkus
Erin Morgenstern, Tamara Chovanová
An Unplanned Lesson
Beth Rinyu