beata

The Saddest Song - Susie Kaye Lopez po 2% som uhádla ako to skončí, ou jééé som dobrá!

Currently reading

Nočný cirkus
Erin Morgenstern, Tamara Chovanová
An Unplanned Lesson
Beth Rinyu